Loading
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. หมายถึงอะไร ?

  ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือ ประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ ซึ่งมีความคุ้มครองต่อชีวิต หรือการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ รวมถึงบุคคลอื่น แต่ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 • ใครบ้างที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ?

  ทุกคนที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถยนต์คันที่มีประกันภัยนี้ เช่น ผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร, บุคคลภายนอกรถ, คนเดินเท้า, ฯลฯ

 • กรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) คุ้มครองอะไรบ้าง ?

  - ค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุด 80,000 บ. ต่อคน - ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครอง 200,000 – 300,000 บ. - ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 300,000 บ. ต่อคน - ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บ. ต่อวัน (สูงสุดรวมไม่เกิน 20 วัน)

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ถูกรถชน แต่คู่กรณีหนีไป เคลมได้หรือไม่ ?

  สามารถเคลมได้ ซึ่งผู้เอาประกันต้องจำทะเบียนรถคู่กรณีและไปแจ้งความยังสถานีตำรวจในท้องที่ ที่เกิดเหตุ เพื่อลงบันทึกประจำวัน และแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยโดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณี หรือจำทะเบียนรถคู่กรณีไม่ได้ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากผิดเงื่อนไขแบบประกัน ที่ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 • ทำไมค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้ที่มีอายุน้อย ถึงแพงกว่า ?

  จากสถิติและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยส่วนมากมาจากผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย จึงส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันสูงมากกว่า

 • ความคุ้มครองในกรณีที่ขายหรือโอนรถยนต์ ยังคงมีต่อไหม ?

  หากผู้เอาประกันภัยขายหรือโอนรถยนต์ให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกกราประกันภัยนั้น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และบริษัทประกันต้องรับผิดตามกรมธรรม์ตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ในกรณีที่กรมธรรม์นั้นมีการระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยเดิมจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ต่อบริษัทประกันทราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนไป

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการซื้อกรมธรรม์มีอะไรบ้าง ?

  - ข้อมูลของรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น เลขทะเบียน หมายเลขตัวถังรถยนต์ อายุรถ ขนาดเครื่องยนต์ - หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ และของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุชื่อในกรมธรรม์ - กรมธรรม์เดิม หากคุณต้องการส่วนลดประวัติดี - ข้อมูลบัตรเครดิด หรือบัตรเดบิตสำหรับการชำระเงิน หรือ แจ้งความประสงค์ชำระเป็นเงินสดโดย- - - โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของทางบริษัท

Top